• 1
  • 2

POLITYKA ŻYWNOŚCIOWA: Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej

Międzynarodowy projekt  „Wspólna Polityka Rolna dla społeczeństwa i środowiska”  uważamy za otwarty!  Jest on prowadzona w 7 krajach m.in. Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech i oczywiście w Polsce, gdzie za działania odpowiada Zielony Instytut.  

„Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej – wieś dla miasta, miasto dla wsi”  to tytuł polskich działań.   Rozpozpoczynamy seria spotkań, konferencji i wydawnictw. Na naszej stronie znajdziecie już kartki i plakaty promujące zreformowaną WPR.

Zazieleniamy rolnictwo, uświadamiamy mieszczuchów.

Projekt realizowany we współpracy z Friends of the Earth, współfinansowany przez Komisję Europejską.

Czytaj projekcie: http://zielonapolityka.pl/index.php/projekty/wszystkie-barwy-wpr

DEMOKRACJA ENERGETYCZNA: Na ulicach pomorskich miast przeciwko budowie Elektrowni Północ

- Pomorze dla energetyki odnawialnej, energia odnawialna dla Pomorza! Ten kierunek i tę wizję należy wspierać i rozwijać, generując poprzez OZE nowe miejsca pracy, budując bezpieczeństwo energetyczne i dbając o zasoby przyrodnicze. Nie potrzebujemy elektrowni węglowej. 

 

W dniach 28-30 lipca przeciwnicy budowy węglowej Elektrowni Północ zorganizują uliczne akcje informacyjne w Gdańsku, Tczewie i Malborku. Będą przekonywać mieszkańców i turystów do odnawialnych źródeł energii oraz przedstawiać argumenty przemawiające przeciwko spalaniu węgla.

Czytaj więcej...

Zielone Miasto

 
image

Zielone Miasto Nowej Generacji

„Zielone Miasto Nowej Generacji” jest swoistym miejskim zielonym manifestem.
Pokazuje, że miasta i obszary metropolitalne są laboratoriami globalnego postępu i miejscami skupienia największych współczesnych, palących problemów (oraz ich potencjalnych rozwiązań), jak wykluczenie i rozwarstwienie społeczne, ekonomiczne niewspółmierności itd.
Więcej informacji

ZieloneMiasto.org

ZieloneMiasto.org

DemokracjaEnergetyczna.pl

Demokracja energetyczna

ZIELONY NOWY ŁAD W EUROPIE

Green New Deal

O Zielonym Instytucie

Zielony Instytut jest fundacją istniejącą od października 2009, której głównym celem jestwdrażanie zielonej myśli politycznej i społecznej oraz promowania dorobku ruchu Zielonych w Europie i na świecie.

Czytaj więcej...